HEU-F040B2上送风 制冷量40KW/16匹

HEU-F040B2上送风 制冷量40KW/16匹

10500(m3/h)

  • 品       牌:海信(Hisense)
  • 型       号:HEU-F040B2
  • 制  冷  量:40KW
  • 制冷功率:13.4KW
  • 送风方式:上送风
  • 系统数量:双系统/单系统

客服QQ在线沟通咨询电话:400-002-8586

买家同时还关注换一批
HED-F0100B2下送风 制冷量100KW/40匹

HED-F0100B2下送风 制冷量100KW/40匹

HEU-F0100B2上送风 制冷量100KW/40匹

HEU-F0100B2上送风 制冷量100KW/40匹

HED-F090B2下送风 制冷量90KW/36匹

HED-F090B2下送风 制冷量90KW/36匹

微信咨询